องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
   

 
  โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...
      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ ผ่านการประเมินมาตรฐ...
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงกระทรวงส...

  23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
      

วันปิยมหาราช

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
การคัดแยกขยะ
โครงการคัดแยกขยะชุมชน ลดขยะต้นทาง กำจัดขยะด้วย 2 มือ โดย คุณประยูร จิบจันทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560