องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
   

 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน
      

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิร่วมกับพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตใ...

  โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี 2564&...

  โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  พ.ศ.2564&nbs...ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
การคัดแยกขยะ
โครงการคัดแยกขยะชุมชน ลดขยะต้นทาง กำจัดขยะด้วย 2 มือ โดย คุณประยูร จิบจันทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560