องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ [ 27 พ.ย. 2564 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) หรือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) [ 15 ต.ค. 2564 ]31
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 6 ต.ค. 2564 ]56
4 แก้ไข ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 6 ต.ค. 2564 ]39
5 รับสมัครสมาชิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]45
6 ขอยกเลิกคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด- 19) หรือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมารตการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- 19) [ 28 มิ.ย. 2564 ]58
7 รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- 19) หรือผู้ได้รับผลกระทบจากมารตการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- 19) [ 28 มิ.ย. 2564 ]57
8 แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโควิด 19 [ 27 พ.ค. 2564 ]53
9 ประชาสัมพันธ์ URL เฟชบุค องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 5 เม.ย. 2564 ]63
10 ข้อกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า [ 19 ก.พ. 2564 ]53
11 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยจราจร [ 11 ม.ค. 2564 ]33
12 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานตำนานวิถีพื้นบ้าน 111 ปี ลายพระหัตถ์ [ 15 ธ.ค. 2563 ]31
13 แจ้งปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]545
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2563 ]70
15 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]53
16 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [ 30 ก.ย. 2563 ]27
17 รายงานผลการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียน [ 30 ก.ย. 2563 ]28
18 รายงานผลการประเมินโครงการคุณธรรมนำไทยพาลูกจูงหลานเข้าวัด โบสถ์ มัสยิด ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]25
19 ประชาสัมพันธ์โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 21 ก.ย. 2563 ]32
20 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5