องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาบริเวณที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เพื่อรณรงค์การปฏิบัติตามวาระของจังหวัดปราจีนบุรี  และเพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดปราจีนบุรี มีความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกันและถือปฏิบัติ
     เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหม
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง