วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ (สำหรับงวดวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1880 ปจ. ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ ประจำงวดวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง