องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารการเมือง

นายมาโนช พูลเฉลิม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-940-6006


นายชุบ มะกอกเดิม
นายสวัสดิ์ บุญโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-882-5236
โทร.080-784-7195

นายวสันต์ เชื้อชาติ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.062-448-1010
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
   
 
  - ว่าง -
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

โทร.

   
  นางเทียมทอง  ศรีคราม  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  

โทร.089-680-5201

 
นางสาวจันทิรา  ภาวงษ์ นางสุทิศา  อภัย 
 นายกมล  เวชศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-138-4472
โทร.083-098-0025
โทร.089-535-4048
 
นางเทียมทอง  ศรีคราม - ว่าง -
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-680-5201
โทร.