องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอรับถังขยะ และบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 21 มี.ค. 2566 ]12
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]92
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แบบ ดร 01 [ 3 ต.ค. 2565 ]56
5 แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร 02 [ 3 ต.ค. 2565 ]66
6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แบบ ดร 06 [ 3 ต.ค. 2565 ]53
7 แบบคำร้อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน) แบบ ดร 03 [ 3 ต.ค. 2565 ]68
8 แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร [ 2 ต.ค. 2560 ]488
9 คำร้องทั่วไป [ 2 ต.ค. 2560 ]322