องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gas Inventory ) [ 2 ก.ย. 2562 ]186
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 26 ก.ค. 2562 ]164
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]155
84 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 5 ก.ค. 2562 ]171
85 ประกาศเรื่องการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ก.ค. 2562 ]124
86 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 4 ก.ค. 2562 ]519
87 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและการคัดแยกขยะ [ 3 ก.ค. 2562 ]171
88 ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะโลกร้อน [ 2 ก.ค. 2562 ]201
89 ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด [ 1 ก.ค. 2562 ]145
90 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกต้นไม้ [ 30 มิ.ย. 2562 ]137
91 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2562 ]160
92 ประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า [ 27 มิ.ย. 2562 ]168
93 ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]168
94 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]139
95 แผนปฏิบัติการปปช.62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]141
96 ประชาสัมพันธ์โภชนาการกับสุขภาพ [ 22 มิ.ย. 2562 ]141
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 23 พ.ค. 2562 ]3033
98 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2562 ]160
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]127
100 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]144
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7