องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]96
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]38
43 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]119
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]38
45 ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา [ 3 ธ.ค. 2561 ]46
46 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]144
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 1 พ.ย. 2561 ]45
48 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 1 พ.ย. 2561 ]73
49 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2561 ]69
50 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]45
51 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 1 ต.ค. 2561 ]52
52 รายงานผลการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 3 ก.ค. 2561 ]281
53 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันพุธ [ 22 พ.ค. 2561 ]125
54 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต. [ 10 พ.ค. 2561 ]112
55 ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจในการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ [ 1 ม.ค. 2561 ]143
56 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 1 ม.ค. 2561 ]41
57 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]206
58 ประชาสัมพันธ์ ขอจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 [ 12 ธ.ค. 2560 ]101
59 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ อบต.ศรีมหาโพธิ [ 6 ธ.ค. 2560 ]124
60 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 30 พ.ย. 2560 ]107
 
|1|2หน้า 3|4