องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ [ 26 ก.ค. 2562 ]49
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]43
23 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 5 ก.ค. 2562 ]217
24 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่อบต.ศรีมหาโพธิ [ 4 ก.ค. 2562 ]207
25 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและการคัดแยกขยะ [ 3 ก.ค. 2562 ]169
26 ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะโลกร้อน [ 2 ก.ค. 2562 ]148
27 ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติด [ 1 ก.ค. 2562 ]160
28 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกต้นไม้ [ 30 มิ.ย. 2562 ]157
29 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 28 มิ.ย. 2562 ]153
30 ประชาสัมพันธ์โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า [ 27 มิ.ย. 2562 ]181
31 ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]124
32 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มิ.ย. 2562 ]135
33 แผนปฏิบัติการปปช.62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]152
34 ประชาสัมพันธ์โภชนาการกับสุขภาพ [ 22 มิ.ย. 2562 ]120
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 23 พ.ค. 2562 ]1751
36 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี พ.ศ 2562-2564 [ 18 พ.ค. 2562 ]126
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]41
38 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]127
39 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2562 ]107
40 โครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]101
 
|1หน้า 2|3|4