องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชนกองการศึกษา [ 1 ม.ค. 2567 ]15
2 คู่มือประชาชนด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ขุดดิน,ถมดิน [ 18 ต.ค. 2566 ]23
3 คู่มือบริการประชาชน ด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]52
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตขุดดิน การขออนุญาตถมดิน [ 2 ต.ค. 2566 ]40
5 คู่มือการให้บริการประชาชนด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]166
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 ม.ค. 2565 ]49
7 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]204
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
9 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2564 ]45
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ธ.ค. 2564 ]44
11 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ธ.ค. 2564 ]40
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2564 ]61
14 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ธ.ค. 2564 ]44
15 การขอใบรับรองการปลูกสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้านอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ธ.ค. 2564 ]40
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
17 การแจ้งขุดดิน [ 1 ธ.ค. 2564 ]46
18 การแจ้งถมดิน [ 1 ธ.ค. 2564 ]54
19 ุคู่มือการให้บริการประชาชนด้านเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]407
20 คู่มือเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2563 ]240
21 คู่มือบริการสำหรับประชาชน [ 17 ก.ค. 2558 ]362