องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกัน ฯ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ มาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ มาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง