เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนายมาโนช พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวณจริยธรรม
2023-02-27
2023-01-26
2022-10-03
2022-09-06
2022-05-31
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17