องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.srimahapot.go.th
 
 
 


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนายมาโนช พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวณจริยธรรม
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17
2022-02-06
2022-02-01
2021-09-15
2021-04-20
2021-04-05