เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายมาโนช พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นเรื่องน้ำประปา ของชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
2023-02-27
2023-01-26
2022-10-03
2022-09-06
2022-05-31
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17