เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ   โดยนายมาโนช   พูลเฉลิม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  ของกำนัล (NO GIFF  POLICY)  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม การปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต  

2023-02-27
2023-01-26
2022-10-03
2022-09-06
2022-05-31
2022-04-07
2022-03-02
2022-02-24
2022-02-17
2022-02-17