องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ