องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ