องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]22
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]35
3 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 20 พ.ย. 2566 ]22
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานหกเดือนหลัง (ไตรมาสที่ 3-4 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]11
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]10
6 รายงานการรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]9
8 รายงานผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 7 ก.ค. 2566 ]42
9 รายงานการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหโพธิ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2566 ]40
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]40
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศ 1-2(ต.ค.2565 - มี.ค 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]78
12 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]63
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]108
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปรงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]74
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]66
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]92
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]112
18 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]153
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]136
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ไตรมาส 1-2 [ 4 เม.ย. 2565 ]162
21 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]164
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]167
23 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]169
24 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]167
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]166
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]165
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]169
28 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]214
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]160
30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]245
31 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]240