องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริห


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย นายมาโนช พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตามประมวลจริยธรรม

2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-15
2023-09-13