องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายมาโนช พูลเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นเรื่องน้ำประปา ของชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01