องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ   โดยนายมาโนช   พูลเฉลิม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  ของกำนัล (NO GIFF  POLICY)  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม การปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต  

2024-02-13
2023-12-07
2023-11-04
2023-10-23
2023-10-13
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01