องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.srimahapot.go.th

 
 

 

 

  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด.ปีการศึกษา 2566[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร ส...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากช้างป่า[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงใน ศพด.[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการป้องกันอัคคีภัยใน ศพด.[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการยาเสพติด[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 46]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ พร้อมทั้งรองปล...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 59]
 
  นักพัฒนาชุมชน อบต.ศรีมหาโพธิลงพื้นที่ร่วมกับทีมรพ....[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 55]
 
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 9]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7