วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
เปลี่ยนถังน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-0914 ปราจีนบุรี
12  มิ.ย. 2567
ซื้อรถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
11  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าสนามกีฬาฟุตบอล พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 23 ถัง และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 25 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อรถเข็นตัดหญ้า จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักฟุตบอล จำนวน 96 ตัว พร้อมสกรีนคำว่า อบต.ศรีมหาโพธิ และหมายเลขนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง